2021 m.  stovyklų datos

 

 

Organizuoja Stovyklų datos
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2021-07-16 d. iki  2021-07-25 d.
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2021-08-06 d. iki  2021-08-15 d.

 

Registracija į stovyklą startavo !!!

 

 

 

2021 m. JAS stovyklų programa

  

„Sunku surasti, laimė turėti”

 

Pandemija apribojo žmonių gyvenimą – užsidarę namuose daugiausia laiko praleidžiame su artimaisiais, bendravimas su draugais, bendraklasiais palaikomas tik socialinėse erdvėse. Ilgesys gyvam susitikimui, gyvam pokalbiui, gyvai draugystei vis labiau auga, jaunam žmogui svarbu palaikyti gyvą ryšį kuriant santykį, nes tai darnios visuomenės, tvirtos tautos pagrindas.
2021 m. Seimas paskelbė partizano Juozo Lukšos-Daumanto, kardinolo V. Sladkevičiaus, poeto V. Mačernio metais. Šių asmenybių gyvenimas liudija patirtį apie santykio kūrimą su kitu, gebėjimą priimti save ir imtis atsakomybės už šalia esantį, už tautą, todėl stovyklos programoje bus atskleistos šių asmenybių idėjos bei gyvenimo principai.
Šių metų stovykloje jaunuosius moksleivius kviesime labiau pažinti save, savo artimą ir kurti tarpusavio santykį, paremtą pasitikėjimu, atsakomybės prisiėmimu, rūpesčiu, dalijimusi, gebėjimu spręsti kylančius iššūkius. Be šių draugystei svarbių vertybių ugdymo, stovykloje aptarsime, kokius etapus patiria draugai – tai ir vienas kito pažinimas, smagūs nuotykiai, bendri juokeliai, ir kylantys sunkumai ar iššūkiai, kuriuos išsprendus draugystė sutvirtėja. Gebėdamas kurti tvirtą ir pagarba grįstą santykį su kitu, jaunas žmogus drąsiau galės prisiimti atsakomybę už savo bendruomenę, už savo šalį, mokysis būti pilietiškas, nes rūpės ne tik jo, bet ir šalia esančio gerovė. Tautos pagrindas – laisvi, gebantys bendradarbiauti, pagarbiai bendrauti, drąsūs imtis atsakomybės žmonės, todėl stovykloje bus kreipiamas dėmesys į tarpusavio santykių ugdymą.
    Kiekviena stovyklos diena bus skiriama vis kitai draugystę stiprinančiai ar reikšmingai vertybei, jos patyrimui per žaidimus, praktinę veiklą, laisvalaikio užsiėmimus. Programoje bus paliečiami ateitininkų organizacijai svarbūs principai (šeimyniškumas, tautiškumas, katalikiškumas, inteligentiškumas, visuomeniškumas), žmogiškosios vertybės, svarbios atsakingam piliečiui, todėl stovykloje aptariamos temos aktualios tiek ateitininkams, tiek jų bičiuliams.
    Stovykloje kiekviena diena pradedama ryto malda, vėliavos pakėlimu giedant Lietuvos himną, vadovų parengtu dienos pristatymu. Po pusryčių iki pietų organizuojamos pilietiškumą, tautiškumą, katalikiškumą, šeimyniškumą, visuomeniškumą, inteligentiškumą puoselėjančios edukacinės veiklos. Po pietų laisvalaikis – aktyvūs ir meniniai užsiėmimai, žaidimai. Toliau seka Šv. Mišios, po jų vakarienė, vakaro programa, vėliavos nuleidimas, ateitininkų himnas bei dienos aptarimas grupelėse.

 

 


  8:00 Labas rytas – keliama stovykla
  8:30 LR vėliavos pakėlimas, ryto malda, dienos temos pristatymas
  9:00 Pusryčiai, tvarkos valandėlė.
10:00 I Pamokėlė
10:40 II Pamokėlė
11:20 Priešpiečiai
11:40 Dirbtuvės
13:00 Pietūs, laisvalaikis
15:00 Maudymasis, pasirengimas vakaro programai
17:00 Šv. Mišios (kiekvieną dieną)
18:00 Vakarienė
19:00 Vakaro programa
20:30 LR vėliavos nuleidimas, vakaro malda
21:00 Naktipiečiai
22:00 Miegas