2020 m.  stovyklų datos

 

 

Organizuoja Stovyklų datos
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2020-07-17 d. iki  2020-07-26 d.
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2020-08-07 d. iki  2020-08-16 d.

 

 

Registracija į stovyklą startavo !!!

 

 

 

2020 m. JAS stovyklų programa

  

„Įkvėpti ateities“

 

Stovyklos tema siejama su 2020 m. minimais „Ateitininkų metais“, kuriuos paskelbė LR Seimas. Švenčiant 110-uosius organizacijos gyvavimo metus pasirinktas šūkis – „Ateikite kurti“. Kun. A. Žygo pasakyti žodžiai aktualūs ir šiandien, nes jais kviečiama kurti, kad būtų gera. Visa tai kreipia mūsų žvilgsnį į ateitį, kurią kuriame mes patys jau būdami moksleiviai, todėl mūsų indėlis ir atsakomybė yra svarbūs.
    Šių metų stovykloje jaunuosius moksleivius kviesime drąsiai svajoti apie ateitį, prisiimant atsakomybę už ją. Žvelgiant į ateitį galima nuspėti gresiančias problemas, kurioms užkirsti kelią galime atsakingai priimdami kasdienius sprendimus. Pavyzdžiui, tokios problemos, kaip neatsakingas vartojimas, susvetimėjimas, tautinio identiteto praradimas, urbanizacija ir pan., gali būti sprendžiamos prisiimant atsakomybę jau dabar ir sąmoningai renkantis teisingus sprendimus. Ateitininkų organizacija ugdo jaunus lyderius pagal katalikiškas vertybes, todėl stovykloje siekiama įkvėpti jaunuolius tapti tais lyderiais, kurie rūpinsis ateitimi. Stovklos pavadinimas „Įkvėpti ateities“ palieka vietos savai interpretacijai priklausomai nuo to, kur padėsime kirčio ženklą. Tiek vienu, tiek kitu atveju esame drąsinami kreipti savo jėgas ateitin. Pasak ateitininkų filosofo Juozo Girniaus, dabar, remiantis praeitimi, turime kurti ateitį.
    Kiekviena stovyklos diena būtų skirta vis kitam ateityje laukiančio iššūkio sprendimui. Tarsi laiko mašina nukeliavę į ateitį pastebėtume kilusią problemą ir sugrįžę į dabartį ieškotume būdo, kaip galime keisti savo veiksmus, jog to išvengtume po kelerių metų. Programa palies ateitininkų organizacijai, Lietuvai bei pasauliui svarbius aspektus, todėl tai aktualu tiek ateitininkams, tiek jų bičiuliams.
    Stovykloje kiekviena diena pradedama ryto malda, vėliavos pakėlimu giedant Lietuvos himną, vadovų parengtu dienos pristatymu. Po pusryčių iki pietų organizuojmos pilietiškumą, tautiškumą, katalikiškumą, šeimyniškumą, visuomeniškumą, inteligentiškumą puoselėjančios edukacinės veiklos. Po pietų laisvalaikis – aktyvūs ir meniniai užsiėmimai, žaidimai. Toliau seka šv. Mišios, po jų vakarienė, vakaro programa, vėliavos nuleidimas, ateitininkų himnas bei dienos aptarimas grupelėse.

 

 


  8:00 Labas rytas – keliama stovykla
  8:30 LR vėliavos pakėlimas, ryto malda, dienos temos pristatymas
  9:00 Pusryčiai, tvarkos valandėlė.
10:00 I Pamokėlė
10:40 II Pamokėlė
11:20 Priešpiečiai
11:40 Dirbtuvės
13:00 Pietūs, laisvalaikis
15:00 Maudymasis, pasirengimas vakaro programai
17:00 Šv. Mišios (kiekvieną dieną)
18:00 Vakarienė
19:00 Vakaro programa
20:30 LR vėliavos nuleidimas, vakaro malda
21:00 Naktipiečiai
22:00 Miegas