Pranešimas dėl edukacinio žaidimo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ Berčiūnų ateitininkų stovykloje

 

2017 liepos 16-25 dienomis Berčiūnų stovykloje (Panevėžio raj.) vyko jaunųjų ateitininkų vasaros stovykla „Laisvės kelyje“. Valstybingumo šimtmečiui skirtoje stovykloje vaikai per žaidimus, pamokėles susipažįsta su svarbiausias Lietuvos valstybingumo laikotarpiais, pakilimais ir nuosmukiais, vėl atvedusiais mus į Laisvę. Kiekviena stovyklos diena skirta atskirai kovos už Laisvę temai atskleisti.

Liepos 23-ąją, t.y. 8 stovyklos dienos, kurios tema buvo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, vakaro programos metu skambėjo Lietuvos SSR himno motyvas. Šios vakaro programos metu stovyklautojai žaidė simuliacinį edukacinį žaidimą, kuriuo buvo siekiama perteikti sovietmečio realybę: suprasti, kokiomis sąlygomis gyveno Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidėjai ir kokiais būdais priešinosi tuometiniam režimui bei rūpinosi žmogaus teisių gynimu. Žaidimo eiga priklauso nuo dalyvių įsijautimo į vaidmenis, o sovietinių simbolių demonstravimas nėra pagrindinis jo akcentas, bet tik edukacinė priemonė perteikti tuometiniam istoriniam kontekstui. Edukacinį žaidimą vainikavo Sąjūdžio mitingo, Baltijos kelio ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo epizodai.

Minėtos vakaro programos žaidimui buvo ruoštasi visą dieną, stovyklautojai buvo supažindinti su istoriniu kontekstu. Ryte stovyklautojams buvo pristatyta LKB kronika ir jos reikšmė tuometiniam laikotarpiui, vėliau vyko Virginijaus Savukyno ir Juozo Saboliaus filmo „Dovydas prieš Galijotą“ peržiūra bei susitikimas su LKB kronikos platintoju vyskupu Jonu Kaunecku.

Panašaus pobūdžio edukaciniai žaidimai, kuriuose simuliuojami svarbūs Lietuvos istorijos įvykiai (knygnešystė, trėmimai, LKB kronikos leidimas ir kt.) yra svarbi ateitininkiškos stovyklavimo tradicijos dalis Lietuvoje, po Nepriklausomybės atkūrimo perimta iš išeivijos ateitininkų ir besitęsianti Berčiūnuose jau 25 metus. Tautiškumas – vienas iš principų, kuriuo grindžiama Ateitininkų federacijos veikla. Ateitininkas turi būti geru lietuviu, jis turi ne tik mylėti Lietuvą, kalbėti lietuviškai, bet ir pažinti Lietuvos istoriją, kas ir buvo šio edukacinio žaidimo tikslas.

Suprantame dabartinį Lietuvos visuomenės jautrumą sovietinių simbolių atžvilgiu. Tuo pačiu primename, jog Lietuvos Respublikos Administacinių nusižengimų kodeksas leidžia totalitarinių simbolių viešą demonstravimą švietimo bei visuomenės informavimo apie istorinius įvykius ir totalitarinius režimus tikslais.

Ateitininkai – viena seniausių jaunimo ugdymo organizacijų Lietuvoje, savo veiklos metus skaičiuojanti nuo 1910 metų. Jaunųjų ateitininkų stovyklos Berčiūnuose nepertraukiamai vyksta nuo 1992 metų.

Jaunųjų ateitininkų stovyklos Berčiūnuose vadovai

 

Talka  “BERČIŪNAI DAROM 2016” 

 

Berčiūnų ateitininkų stovykla kviečia ateitininkus ir jiems prijaučiančius į  “BERČIŪNAI DAROM 2016” organizuojamą talką, kurios metu visi galėsite  prisidėti gerais darbais stovyklos labui.

 

Renginio data: 2016 m. balandžio 29-30d.

Renginio vieta: Berčiūnų ateitininkų stovykla,  Kurorto g. 13, Panevėžys

 

Preliminari darbotvarkė

29 d. Penktadienis:

18:00 Dalyvių registracija

19:00 Darbų aptarimas, pasiskirstymas

20:00 Vakarienė, pasibuvimas su bičiuliais, šokiai....

00:00 Miegas

30 d. Šeštadienis:

7:30 Keliamės

8:00 Pusryčiai + kava

8:30 Darbų pasiskirstymas

9:00 Talkos pradžia

13:00 Pietūs

14:00 Talkos pratęsimas

18:00 Vakarienė

19:00 Išvykimas namo

 


 

 

2017 m.  stovyklų datos

 

 

Organizuoja Stovyklų datos
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2017-07-16 d. iki  2017-07-25 d.
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2017-07-28 d. iki  2017-08-06 d.

 

 

 

 

JAS stovyklų programa

 

  

 

 

Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) rengia kasmetinę 9-15 metų vaikų stovyklą, kurios tema šiais metais – „Laisvės kelyje“. Šią stovyklos temą JAS pasirinko atsižvelgdama į tai, kad 2018 m. metais vyks Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio jubiliejus.
Per savo valstybingumo šimtmetį Lietuva patyrė įvykių, kurie skatino Mūsų Valstybę kurtis, augti, bręsti, kovoti, kentėti ir vėl atgimti. Visų įvykių sūkuryje išliko TIKĖJIMAS, VILTIS IR MEILĖ savo kraštui bei puoselėjimas tautiškumas ir patriotiškumas. Visi pakilimai ir nuosmukiai mus atvedė į Laisvės atgimimą. LAISVĖ nėra savaiminis dalykas, tai yra nuolatinės pastangos, nuolatinis darbas savo TAUTOS ir krašto labui, todėl mes turime suvokti, kad Laisvė yra nuolatinis procesas.
Iš tikrųjų, Lietuva dar yra kuriama, o istorija, kurią išgyvenome per paskutinį šimtmetį – mūsų patirtis, atrama bei išmoktos pamokos. Labai svarbu žinoti savo Laisvės kelią, ne tik nueitą, ne tik einamą, bet ir kryptį, kur einame. Natūraliai iškyla klausimas: kas gi įvyko per paskutinį Lietuvos gyvavimo šimtmetį, kokie įvykiai verti prisiminimo bei paminėjimo?
Tiesa, gyvenimo tempas, į kurį yra dažnai įsisuka suaugusieji su savo rūpesčiais, užgožia, priverčia pamiršti tai, kas svarbaus įvyko per Lietuvos valstybingumo šimtmetį, neleidžia sustoti, prisiminti ir iš naujo apgalvoti svarbiausius Tautos įvykius, pagerbti iškilius žmones, laisvės kovotojus, laisvės kūrėjus. Laisvės kelio apmąstymas, įsijautimas į svarbius istorijos vingius ir jų išgyvenimas iš naujo gali padėti kurti dar geresnę LIETUVĄ. Šalį, kurios piliečiai atsakingai žiūri tiek į savo praeitį, tiek į dabartį ir ateitį. Tam yra labai svarbus suaugusiųjų indėlis į Lietuvos ateitį: jaunimo, vaikų auklėjimą ir jų istorinį, tautinį bei patriotišką švietimą, teisingai ir taisyklingai nupasakojant tautos raidos vingius, patirtus džiaugsmus ir skriaudas.
Vaikai istorijos klausimą ir klausimą, ką reiškia būti pilietišku, dažnai supranta skirtingai. Nepaisant to, susidurdami su istorijos ir valstybingumo faktais savo aplinkoje, supranta TAUTOS valstybingumo atkūrimo ir praeities reikšmingų įvykių svarbą, ypač per pagrindines valstybines šventes, vertybes, kurias savo pavyzdžiu rodo suaugusieji. Aišku, vaikai dar negali pilnai įvardinti LAIVĖS, TAUTOS, VILTIES, TIKĖJIMO sąvokų, bet gerai įsimena istorinius įvykius, svarbias asmenybes,  naujas idėjas. Dažnam vaikui atmintyje jau yra įsirėžusios datos ir įvykiai, kalbantys apie 1918 m. Vasario 16 d. aktą, Lietuvos krepšininkų pergales tarpukaryje, partizanų kovas, pilietinį lietuvių pasipriešinimą okupacijos metais, Kovo 11-osios Nepriklausomybės aktą, Sausio 13 d. įvykius, Lietuvos įstojimą į ES ir NATO.
 
Todėl stovykloje ir mėginsime užmegzti pokalbį su vaikais apie Lietuvai reikšmingus istorijos vingius. Svarbu ne akademiškai išdėstyti LIETUVOS laisvės kelio tiesas, bet paskatinti vaikus savarankiškai mąstyti, kritiškai stebėti mus supantį pasaulį, Lietuvos vystymosi raidą. Stovykloje vaikai gyvai bendraus su vadovais bei svečiais, kurie dalinsis savo tautiškumo ir pilietiškumo patirtimi. Teminėse pamokėlėse, pasitelkiant šv. Rašto ir istorijos ištraukas bei naudojant nuotaikingus žaidimus, vaidinimus ir kitas šio amžiaus vaikų mėgstamas veiklos formas, bus siekiama kelti ir atskleisti tokius klausimus, kaip pavyzdžiui:
•       Kas man yra Lietuva ir kaip aš galiu prisidėti prie jos tolimesnio ateities kūrimo?
•       Koks mano, kaip piliečio, vaidmuo Lietuvoje?
•       Kokią ateitį kursiu Lietuvai?
Stovykloje vyks įvairios ugdymo pamokėlės, skirtos:
•       lavinti vaikų kūrybiškumą, puoselėti ir vystyti grožio bei harmonijos jausmą,
•       skatinti sveiką gyvenimo būdą ir norą sportuoti,
•       ugdyti komandinio darbo ir lyderystės įgūdžius, atsakomybės prisiėmimą už savo veiksmus,
•       susipažinti su bręstančių vaikinų ir merginų (būsimų sutuoktinių ir tėvų) lūkesčiais tarpusavio santykių atžvilgiu,
•       pristatyti ateitininkų organizaciją ir jos misiją,
•       atsakyti į vaikams rūpimus tikėjimo ir Bažnyčios gyvenimo klausimus.
 
Laisvalaikio metu stovyklautojams siūlysime visų mėgstamas maudynes Sanžylėje, poilsį nameliuose ir pušyne aplink juos, organizuotus užsiėmimus su vadovais pagal vaikų pomėgius.
Programos ir ugdymo procesas yra tiesiogiai susijęs su katalikybės praktika bendruomenėje. Stovykloje kasdien bus švenčiamos šv. Mišios.
Stovyklos vakarus paįvairins šiai stovyklai sukurti žaidimai, vaidinimai, meninės dirbtuvės, dainų vakaras, susitaikinimo pamaldos. Artėjant stovyklos pabaigai, vaikai galės atskleisti savo muzikinius, meninius, protinius ir fizinius sugebėjimus talentų vakare.

 

 

 

 

 

 

Berčiūnų ateitininkų stovyklos administracija ir Ateitininkų federacija kviečia ateitininkus ir jiems prijaučiančius į 

“BERČIŪNAI - DAROM" 2017 

organizuojamą talką, kurios metu visi galėsite  prisidėti gerais darbais stovyklos labui.

 

Renginio data:

2017 m. balandžio 29-30d.

Renginio vieta:

Berčiūnų ateitininkų stovykla,  Kurorto g. 13, Panevėžys

 

“BERČIŪNAI - DAROM" 2017

REGISTRACIJA

Numatoma darbotvarkė

 

Šeštadienis:

8:30 Dalyvių registracija

9:00 Talkos pradžia

13:00 Pietūs

14:00 Talkos pratęsimas

19:00 Vakarienė

20:00 Aptarimas, pasisedėjimas prie laužo.

 

Sekmadienis:

7:30 Keliamės

8:00 Pusryčiai + kava

9:00 Talkos aptarimas

12:00 Pietūs

14:00 Šv. mišios

15:00 - 16:00 Išvykimas namo

 

Talkos darbų sąrašas:

 1. Aplinkos tvarkymas:
  • Lapų grėbstymas
  • Pušų ir kalnapušių sodinimas
  • Šakų genėjimas
  • Šakų surinkimas
  • Žolės ir krūmų pjovimas
  • Upės pakrantės tavrkymas  ir kt. darbai...

 

 1. Stovyklos namelių tvarkymas:
  • Palangių ir langų paruošimas dažymui
  • Palangių ir langų dažymas
  • Durų paruošimas ir dažymas
  • Grindų paruošimas dažymui
  • Grindų dažymas
  • Ir kt. darbai....

 

Su savimi reikia pasiimti:

Gerą nuotaiką

Šiltą miegmaišį

Šiltus drabužius

Darbinius drabužius

Neperšlampamus batus.

Registracija

 

 

Akimirkos iš "BERČIŪNAI - DAROM" 2016

 

 

 

 

 

 

2018 m.  stovyklų datos

 

 

Organizuoja Stovyklų datos
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2018-07-20 d. iki  2018-07-29 d.
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2018-08-2 d. iki  2018-08-11 d.

 

 

 

Stovyklautojų registracijos pradžia vyks nuo balandžio 30d. per šį internetinį puslapį.