Pranešimas dėl edukacinio žaidimo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ Berčiūnų ateitininkų stovykloje

 

2017 liepos 16-25 dienomis Berčiūnų stovykloje (Panevėžio raj.) vyko jaunųjų ateitininkų vasaros stovykla „Laisvės kelyje“. Valstybingumo šimtmečiui skirtoje stovykloje vaikai per žaidimus, pamokėles susipažįsta su svarbiausias Lietuvos valstybingumo laikotarpiais, pakilimais ir nuosmukiais, vėl atvedusiais mus į Laisvę. Kiekviena stovyklos diena skirta atskirai kovos už Laisvę temai atskleisti.

Liepos 23-ąją, t.y. 8 stovyklos dienos, kurios tema buvo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, vakaro programos metu skambėjo Lietuvos SSR himno motyvas. Šios vakaro programos metu stovyklautojai žaidė simuliacinį edukacinį žaidimą, kuriuo buvo siekiama perteikti sovietmečio realybę: suprasti, kokiomis sąlygomis gyveno Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidėjai ir kokiais būdais priešinosi tuometiniam režimui bei rūpinosi žmogaus teisių gynimu. Žaidimo eiga priklauso nuo dalyvių įsijautimo į vaidmenis, o sovietinių simbolių demonstravimas nėra pagrindinis jo akcentas, bet tik edukacinė priemonė perteikti tuometiniam istoriniam kontekstui. Edukacinį žaidimą vainikavo Sąjūdžio mitingo, Baltijos kelio ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo epizodai.

Minėtos vakaro programos žaidimui buvo ruoštasi visą dieną, stovyklautojai buvo supažindinti su istoriniu kontekstu. Ryte stovyklautojams buvo pristatyta LKB kronika ir jos reikšmė tuometiniam laikotarpiui, vėliau vyko Virginijaus Savukyno ir Juozo Saboliaus filmo „Dovydas prieš Galijotą“ peržiūra bei susitikimas su LKB kronikos platintoju vyskupu Jonu Kaunecku.

Panašaus pobūdžio edukaciniai žaidimai, kuriuose simuliuojami svarbūs Lietuvos istorijos įvykiai (knygnešystė, trėmimai, LKB kronikos leidimas ir kt.) yra svarbi ateitininkiškos stovyklavimo tradicijos dalis Lietuvoje, po Nepriklausomybės atkūrimo perimta iš išeivijos ateitininkų ir besitęsianti Berčiūnuose jau 25 metus. Tautiškumas – vienas iš principų, kuriuo grindžiama Ateitininkų federacijos veikla. Ateitininkas turi būti geru lietuviu, jis turi ne tik mylėti Lietuvą, kalbėti lietuviškai, bet ir pažinti Lietuvos istoriją, kas ir buvo šio edukacinio žaidimo tikslas.

Suprantame dabartinį Lietuvos visuomenės jautrumą sovietinių simbolių atžvilgiu. Tuo pačiu primename, jog Lietuvos Respublikos Administacinių nusižengimų kodeksas leidžia totalitarinių simbolių viešą demonstravimą švietimo bei visuomenės informavimo apie istorinius įvykius ir totalitarinius režimus tikslais.

Ateitininkai – viena seniausių jaunimo ugdymo organizacijų Lietuvoje, savo veiklos metus skaičiuojanti nuo 1910 metų. Jaunųjų ateitininkų stovyklos Berčiūnuose nepertraukiamai vyksta nuo 1992 metų.

Jaunųjų ateitininkų stovyklos Berčiūnuose vadovai

 

 

2018 m.  stovyklų datos

 

 

Organizuoja Stovyklų datos
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2018-07-20 d. iki  2018-07-29 d.
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2018-08-02 d. iki  2018-08-11 d.

 

Registracija startavo !!!

 

 

 

2018m. JAS stovyklų programa

  "Ateitį regim tėvynės laimingą"

 

Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) rengia kasmetinę 9-15 metų vaikų stovyklą, kurios tema šiais metais – "Ateitį regim tėvynės laimingą"  Šią stovyklos temą JAS susieja su 2018 m. metais švenčiamu Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiu. Norime, kad vaikai pažvelgtų į savo vaidmenį modernios Lietuvos kūrimo procese, ryžtųsi drąsiai svajoti apie šalies ateitį, pasijaustų „Lietuvos ateities kūrėjais“. Visuomenėje dažnai girdime (tą girdi ir vaikai), kad „Lietuvoje negera gyventi, daug išvažiuoja į kitas šalis dirbti, čia nėra ateities...“ Stovykloje stiprinsime tikėjimą ir viltį žvelgdami į skirtingų laikų bei kontekstų herojus, kurie, nepaisant sunkumų, myli Lietuvą ir stengiasi kurti gerą, laimingą ir teisingą gyvenimą.
Programa apims ne tik Lietuvos istorijos svarbius įvykius, asmenis kaip partizanas A. Ramanauskas Vanagas, kankinė ateitininkė Adelė Dirsytė, bet kartu ruošimės artėjančiam Popiežiaus Pranciškaus vizitui.
Svarbu ne tik teoriškai išdėstyti LIETUVOS laisvės kelio tiesas, bet paskatinti vaikus savarankiškai mąstyti, kritiškai stebėti mus supantį pasaulį ir mąstyti kaip kiekvienas, galime įtakoti Lietuvos vystymąsi. Stovykloje bus sudarytos galimybės vaikams gyvai bendrauti su vadovais bei svečiais, kurie dalinsis savo tautiškumo ir pilietiškumo patirtimi. Teminėse pamokėlėse pasitelkdami Šv. Rašto ir istorijos ištraukas bei naudodami nuotaikingus žaidimus, vaidinimus ir kitas šio amžiaus vaikų mėgstamas veiklos formas, bus siekiama kelti ir atskleisti tokius klausimus: kas man yra Lietuva ir kaip aš galiu prisidėti prie jos tolimesnio ateities kūrimo? Koks mano, kaip piliečio vaidmuo Lietuvoje? Kokią ateitį kursiu Lietuvai? O jei gyvenu ne Lietuvoje, ką ji man reiškia?
Kiekviena Programos diena palies vis skirtingą herojiškumo aspektą, leis prisiminti svarbiausius Tautos įvykius, pagerbti   iškilius žmones, laisvės kovotojus ir  kūrėjus, padės įsijausti į Tėvynės kūrėjo vaidmenį. Kiekvieną dieną įsivardinsime konkrečias dorybes ir kaip jas ugdytis savyje.
Kiekviena diena stovykloje prasidės ryto malda, vėliavos pakėlimu, giedant Lietuvos himną. Vadovų parengtas mini spektaklis pristatys dienos temą. Po pusryčių iki pietų vaikai dalyvaus įvairiose ugdymo pamokėlėse. Kiekvienas vaikų būrelis turės pamokėlę, susijusią su tos dienos tema. Po pietų- laisvalaikis, ruošimasis vakaro programai. Vakaras baigiasi vėliavos nuleidimu, būrelių šūkiais atspindinčiais dienos aktualijas, vakaro malda, dienos aptarimu ir įvertinimu.

 

Laisvalaikio metu stovyklautojams siūlysime visų mėgstamas maudynes Sanžylėje, poilsį nameliuose ir pušyne aplink juos, organizuotus užsiėmimus su vadovais pagal vaikų pomėgius.
Programos ir ugdymo procesas yra tiesiogiai susijęs su katalikybės praktika bendruomenėje. Stovykloje kasdien bus švenčiamos šv. Mišios.
Stovyklos vakarus paįvairins šiai stovyklai sukurti žaidimai, vaidinimai, meninės dirbtuvės, dainų vakaras, susitaikinimo pamaldos. Artėjant stovyklos pabaigai, vaikai galės atskleisti savo muzikinius, meninius, protinius ir fizinius sugebėjimus talentų vakare. 

Kiekviena programos diena turės tokią orientacinę dienotvarkę:
8:00 Labas rytas. Keliama stovykla.
8:30 LR vėliavos pakėlimas, Ryto malda, dienos temos pristatymas.
9:00 Pusryčiai, tvarkos valandėlė.
10:00 I Pamokėlė
10:40 II Pamokėlė
11:20 Priešpiečiai
11:40 III Pamokėlė
12:20 IV Pamokėlė
13:00 Pietūs, laisvalaikis
15:00 Maudymasis, pasirengimas vakaro programai
17:00 Šv. Mišios (kiekvieną dieną)
18:00 Vakarienė
19:00 Vakaro rikiuotė; LR vėliavos nuleidimas. Paskutinis pasirengimas vakaro programai.
20:00 Vakaro programa
21:30 Naktipiečiai
22:00 Miegas

 

 

 

 

 

 

 

         Nuo 1992 m.  VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla“ rengia vasaros poilsio stovyklas 7–18 m. vaikams, taip prisidėdama prie turiningo vaikų laisvalaikio praleidimo bei užimtumo organizavimo. Į stovyklas kviečiami ne tik ateitininkai, bet ir organizacijai nepriklausantys moksleiviai. Dalis stovyklautojų, norinčių katalikiškoje aplinkoje praleisti laisvalaikį, yra socialiai remtinų šeimų vaikai. Stovyklose vadovaujamasi ateitininkų principais: katalikiškumu, visuomeniškumu, inteligentiškumu, šeimyniškumu ir tautiškumu. Mūsų stovyklose skatinama vaikų saviraiška, kūrybiškumas, kritiškas mąstymas, tolerancija, teigiamas savęs vertinimas, plėtojamas tautinis, socialinis sąmoningumas, bendradarbiavimas bei draugystė.

 

 

 

 

 

2019 m.  stovyklų datos

 

 

Organizuoja Stovyklų datos
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2019-07-19 d. iki  2019-07-28 d.
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2019-08-01 d. iki  2019-08-10 d.

 

Numatoma registracijos data balandžio - gegužės mėn.

(registracijos datą patikslinsime vėliau, kai tik žinosime apie kelialapių finansavimą)