2017 m.  stovyklų datos

 

 

Organizuoja Stovyklų datos
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2017-07-16 d. iki  2017-07-25 d.
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2017-07-28 d. iki  2017-08-06 d.

 

 

 

 

JAS stovyklų programa

 

  

 

 

Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) rengia kasmetinę 9-15 metų vaikų stovyklą, kurios tema šiais metais – „Laisvės kelyje“. Šią stovyklos temą JAS pasirinko atsižvelgdama į tai, kad 2018 m. metais vyks Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio jubiliejus.
Per savo valstybingumo šimtmetį Lietuva patyrė įvykių, kurie skatino Mūsų Valstybę kurtis, augti, bręsti, kovoti, kentėti ir vėl atgimti. Visų įvykių sūkuryje išliko TIKĖJIMAS, VILTIS IR MEILĖ savo kraštui bei puoselėjimas tautiškumas ir patriotiškumas. Visi pakilimai ir nuosmukiai mus atvedė į Laisvės atgimimą. LAISVĖ nėra savaiminis dalykas, tai yra nuolatinės pastangos, nuolatinis darbas savo TAUTOS ir krašto labui, todėl mes turime suvokti, kad Laisvė yra nuolatinis procesas.
Iš tikrųjų, Lietuva dar yra kuriama, o istorija, kurią išgyvenome per paskutinį šimtmetį – mūsų patirtis, atrama bei išmoktos pamokos. Labai svarbu žinoti savo Laisvės kelią, ne tik nueitą, ne tik einamą, bet ir kryptį, kur einame. Natūraliai iškyla klausimas: kas gi įvyko per paskutinį Lietuvos gyvavimo šimtmetį, kokie įvykiai verti prisiminimo bei paminėjimo?
Tiesa, gyvenimo tempas, į kurį yra dažnai įsisuka suaugusieji su savo rūpesčiais, užgožia, priverčia pamiršti tai, kas svarbaus įvyko per Lietuvos valstybingumo šimtmetį, neleidžia sustoti, prisiminti ir iš naujo apgalvoti svarbiausius Tautos įvykius, pagerbti iškilius žmones, laisvės kovotojus, laisvės kūrėjus. Laisvės kelio apmąstymas, įsijautimas į svarbius istorijos vingius ir jų išgyvenimas iš naujo gali padėti kurti dar geresnę LIETUVĄ. Šalį, kurios piliečiai atsakingai žiūri tiek į savo praeitį, tiek į dabartį ir ateitį. Tam yra labai svarbus suaugusiųjų indėlis į Lietuvos ateitį: jaunimo, vaikų auklėjimą ir jų istorinį, tautinį bei patriotišką švietimą, teisingai ir taisyklingai nupasakojant tautos raidos vingius, patirtus džiaugsmus ir skriaudas.
Vaikai istorijos klausimą ir klausimą, ką reiškia būti pilietišku, dažnai supranta skirtingai. Nepaisant to, susidurdami su istorijos ir valstybingumo faktais savo aplinkoje, supranta TAUTOS valstybingumo atkūrimo ir praeities reikšmingų įvykių svarbą, ypač per pagrindines valstybines šventes, vertybes, kurias savo pavyzdžiu rodo suaugusieji. Aišku, vaikai dar negali pilnai įvardinti LAIVĖS, TAUTOS, VILTIES, TIKĖJIMO sąvokų, bet gerai įsimena istorinius įvykius, svarbias asmenybes,  naujas idėjas. Dažnam vaikui atmintyje jau yra įsirėžusios datos ir įvykiai, kalbantys apie 1918 m. Vasario 16 d. aktą, Lietuvos krepšininkų pergales tarpukaryje, partizanų kovas, pilietinį lietuvių pasipriešinimą okupacijos metais, Kovo 11-osios Nepriklausomybės aktą, Sausio 13 d. įvykius, Lietuvos įstojimą į ES ir NATO.
 
Todėl stovykloje ir mėginsime užmegzti pokalbį su vaikais apie Lietuvai reikšmingus istorijos vingius. Svarbu ne akademiškai išdėstyti LIETUVOS laisvės kelio tiesas, bet paskatinti vaikus savarankiškai mąstyti, kritiškai stebėti mus supantį pasaulį, Lietuvos vystymosi raidą. Stovykloje vaikai gyvai bendraus su vadovais bei svečiais, kurie dalinsis savo tautiškumo ir pilietiškumo patirtimi. Teminėse pamokėlėse, pasitelkiant šv. Rašto ir istorijos ištraukas bei naudojant nuotaikingus žaidimus, vaidinimus ir kitas šio amžiaus vaikų mėgstamas veiklos formas, bus siekiama kelti ir atskleisti tokius klausimus, kaip pavyzdžiui:
•       Kas man yra Lietuva ir kaip aš galiu prisidėti prie jos tolimesnio ateities kūrimo?
•       Koks mano, kaip piliečio, vaidmuo Lietuvoje?
•       Kokią ateitį kursiu Lietuvai?
Stovykloje vyks įvairios ugdymo pamokėlės, skirtos:
•       lavinti vaikų kūrybiškumą, puoselėti ir vystyti grožio bei harmonijos jausmą,
•       skatinti sveiką gyvenimo būdą ir norą sportuoti,
•       ugdyti komandinio darbo ir lyderystės įgūdžius, atsakomybės prisiėmimą už savo veiksmus,
•       susipažinti su bręstančių vaikinų ir merginų (būsimų sutuoktinių ir tėvų) lūkesčiais tarpusavio santykių atžvilgiu,
•       pristatyti ateitininkų organizaciją ir jos misiją,
•       atsakyti į vaikams rūpimus tikėjimo ir Bažnyčios gyvenimo klausimus.
 
Laisvalaikio metu stovyklautojams siūlysime visų mėgstamas maudynes Sanžylėje, poilsį nameliuose ir pušyne aplink juos, organizuotus užsiėmimus su vadovais pagal vaikų pomėgius.
Programos ir ugdymo procesas yra tiesiogiai susijęs su katalikybės praktika bendruomenėje. Stovykloje kasdien bus švenčiamos šv. Mišios.
Stovyklos vakarus paįvairins šiai stovyklai sukurti žaidimai, vaidinimai, meninės dirbtuvės, dainų vakaras, susitaikinimo pamaldos. Artėjant stovyklos pabaigai, vaikai galės atskleisti savo muzikinius, meninius, protinius ir fizinius sugebėjimus talentų vakare.