Spausdinti

 

 

2021 m.  stovyklų datos

 

 

Organizuoja Stovyklų datos
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2021-07-16 d. iki  2021-07-25 d.
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2021-08-06 d. iki  2021-08-15 d.

 

Registracija į stovyklą startavo !!!

 

 

 

2021 m. JAS stovyklų programa

  

„Sunku surasti, laimė turėti”

 

Pandemija apribojo žmonių gyvenimą – užsidarę namuose daugiausia laiko praleidžiame su artimaisiais, bendravimas su draugais, bendraklasiais palaikomas tik socialinėse erdvėse. Ilgesys gyvam susitikimui, gyvam pokalbiui, gyvai draugystei vis labiau auga, jaunam žmogui svarbu palaikyti gyvą ryšį kuriant santykį, nes tai darnios visuomenės, tvirtos tautos pagrindas.
2021 m. Seimas paskelbė partizano Juozo Lukšos-Daumanto, kardinolo V. Sladkevičiaus, poeto V. Mačernio metais. Šių asmenybių gyvenimas liudija patirtį apie santykio kūrimą su kitu, gebėjimą priimti save ir imtis atsakomybės už šalia esantį, už tautą, todėl stovyklos programoje bus atskleistos šių asmenybių idėjos bei gyvenimo principai.
Šių metų stovykloje jaunuosius moksleivius kviesime labiau pažinti save, savo artimą ir kurti tarpusavio santykį, paremtą pasitikėjimu, atsakomybės prisiėmimu, rūpesčiu, dalijimusi, gebėjimu spręsti kylančius iššūkius. Be šių draugystei svarbių vertybių ugdymo, stovykloje aptarsime, kokius etapus patiria draugai – tai ir vienas kito pažinimas, smagūs nuotykiai, bendri juokeliai, ir kylantys sunkumai ar iššūkiai, kuriuos išsprendus draugystė sutvirtėja. Gebėdamas kurti tvirtą ir pagarba grįstą santykį su kitu, jaunas žmogus drąsiau galės prisiimti atsakomybę už savo bendruomenę, už savo šalį, mokysis būti pilietiškas, nes rūpės ne tik jo, bet ir šalia esančio gerovė. Tautos pagrindas – laisvi, gebantys bendradarbiauti, pagarbiai bendrauti, drąsūs imtis atsakomybės žmonės, todėl stovykloje bus kreipiamas dėmesys į tarpusavio santykių ugdymą.
    Kiekviena stovyklos diena bus skiriama vis kitai draugystę stiprinančiai ar reikšmingai vertybei, jos patyrimui per žaidimus, praktinę veiklą, laisvalaikio užsiėmimus. Programoje bus paliečiami ateitininkų organizacijai svarbūs principai (šeimyniškumas, tautiškumas, katalikiškumas, inteligentiškumas, visuomeniškumas), žmogiškosios vertybės, svarbios atsakingam piliečiui, todėl stovykloje aptariamos temos aktualios tiek ateitininkams, tiek jų bičiuliams.
    Stovykloje kiekviena diena pradedama ryto malda, vėliavos pakėlimu giedant Lietuvos himną, vadovų parengtu dienos pristatymu. Po pusryčių iki pietų organizuojamos pilietiškumą, tautiškumą, katalikiškumą, šeimyniškumą, visuomeniškumą, inteligentiškumą puoselėjančios edukacinės veiklos. Po pietų laisvalaikis – aktyvūs ir meniniai užsiėmimai, žaidimai. Toliau seka Šv. Mišios, po jų vakarienė, vakaro programa, vėliavos nuleidimas, ateitininkų himnas bei dienos aptarimas grupelėse.

 

 


  8:00 Labas rytas – keliama stovykla
  8:30 LR vėliavos pakėlimas, ryto malda, dienos temos pristatymas
  9:00 Pusryčiai, tvarkos valandėlė.
10:00 I Pamokėlė
10:40 II Pamokėlė
11:20 Priešpiečiai
11:40 Dirbtuvės
13:00 Pietūs, laisvalaikis
15:00 Maudymasis, pasirengimas vakaro programai
17:00 Šv. Mišios (kiekvieną dieną)
18:00 Vakarienė
19:00 Vakaro programa
20:30 LR vėliavos nuleidimas, vakaro malda
21:00 Naktipiečiai
22:00 Miegas

 

 

registracija į 2021m. Jaunųjų ateitininkų sąjungos stovyklą

 

 

Pamaina Pamainos data Pamainos dienų skaičius Kelialapio kaina Kaina su nuolaida* Kaina su nuolaida**
1. 2021-07-16-25d. 10 d. 260,00 EUR 182,00 EUR * 13,00 EUR **
2. 2021-08-06-15d. 10 d. 260,00 EUR 182,00 EUR * 13,00 EUR **

 

Vaikai privalo atitikti vieną iš  COVID-19 prevencijos reikalavimų: informacijos nuoroda čia

 

Kelialapių įsigijimo tvarka:

 1.

 Atidžiai perskaitykite visą informaciją.

 2.

 Nuspręskite, kurioje pamainoje norite dalyvauti.

 3.

 Užpildykite registracijos anketą ir ją išsiųskite.

P.S. Labai svarbu, kad registracijos anketą pildytu vaikų tėvai ar globėjai. Anketoje atidžiai suveskite visą reikiamą informaciją. Labai svarbu, kad kontaktinę informaciją (tel. nr. ir el. paštą) suvestumėte tiksliai be klaidų. Kitu atveju, įsivėlus klaidoms,  laiškai su registracijos  informacija jūsų gali nepasiekti.

 4. 

  Po registracijos el. paštu gausite registracijos anketos laišką ir sms žinutę kaip patvirtinimą, kad registracijos anketą  sėkmingai gavome, ir Jūsų kontaktiniai duomenys suvesti teisingai.

Jei iki 30 min. po registracijos Jūs vis dėlto negausite el. laiško ir sms žinutės, būtinai susisiekite su mumis telefonu. +37065230735 arba +37062917157 nuo 9-18 val. Taip pat visais su registracija susijusiais klausimais rašykite mums į el. paštą:  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 5.

5 -10 d. laikotarpyje registracijos anketa yra peržiūrima ir, jei duomenų joje netrūksta ir atitinka mūsų reiklavimus,  el. paštu  gausite patvirtinimą, kad registracijos anketa priimta. Su šiuo laišku atkeliaus ir kita aktuali informacija dėl apmokėjimo už kelialapį bei nurodomi reikiami dokumentai, kuriuos reikės prisegti pasirašant stovyklavimo  sutartį.

 6.

Nurodytu laiku perveskite pinigus už kelialapį.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybei  dėl koronaviruso (COVID-19) prevencijos uždraudus vykdyti šių metų vaikų vasaros stovyklas arba apribojus dalyvių skaičių ir negalint rengti stovyklų planuotomis datomis ar apimtimis,  tokiu atveju įsigijusiems kelialapius pagal pateiktą prašymą bus grąžinama visa sumokėta suma.

 7.

Po kelialapio apmokėjimo, el. paštu gausite nuorodą į sutarties pasirašymo anketą, kurią reikės užpildyti. Šioje anketoje reikės prisegti reikiamus dokumentus, jei dalyvausite pagal "TAPK 2" projektą.Užpildyta anketa susigeneruoja į elektroninę sutartį, kurią reikės pasirašyti. Jau pasirašytą sutartį  iki stovyklos pradžios gausite el. paštu. Popierinių sutarčių vežti į stovyklą nereikės.

 

 

Kaina

Paaiškinimas

260,00EUR     

Tėvams, galintiems mokėti pilną kainą, ir nelikus lengvatinių kelialapių, kurių skaičius yra ribotas. (Vieno vaiko dalyvavimas  stovyklos programoje 2021 m. yra ribojamas viena pamaina)

182,00EUR*.

* Vaiko dalyvavimas programoje yra ribojamas viena stovyklos pamaina Švietimo mainų paramos fondo vykdomo projekto („Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas" projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)")  2021 m. mokinių vasaros atostogų laikotarpiu. Šia nuolaida gali pasinaudoti vaikas, kuris:
-nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir mokosi lietuvių mokamąją kalba;
- yra lietuvių kilmės*, tačiau nuolat gyvena ne Lietuvos Respublikoje (pasirašant stovyklavimo sutartį reikės pridėti tai įrodančius dokumentus).

*Užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių kilmės asmenų sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarime Nr. 389 „Dėl Globalios Lietuvos" – užsienio lietuvių įtraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011-2019 metų programos patvirtinimo".

Nuolaida taikoma tik patvirtinus Švietimo mainu paramos fondui, kad vaikas dar nėra dalyvavęs pagal „TAPK 2" projektą vaikų vasaros stovyklose 2021 m.

182,00EUR*

 * Lengvatiniai kelialapiai vaikams, kurie iki Programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos mokėsi Lietuvos Respublikoje ne lietuvių mokomąją kalba.
Vaiko dalyvavimas Programoje yra ribojamas viena stovyklos pamaina Švietimo mainų paramo fondo  vykdomo projekto („Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas" projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)") 2021 m. mokinių vasaros atostogų laikotarpiu.

Nuolaida taikoma tik patvirtinus Švietimo mainu paramos fondui, kad vaikas dar nėra dalyvavęs pagal „TAPK 2" projektą vaikų vasaros stovyklose 2021 m.

13,00 EUR**

** Vaiko dalyvavimas programoje yra ribojamas viena stovyklos pamaina Švietimo mainų paramo fondo vykdomo projekto („Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas" projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)") 2021 m. mokinių vasaros atostogų laikotarpiu. Šia nuolaida gali pasinaudoti vaikas, kuris:
- nuolatos gyvena Lietuvos Respublikoje, auga šeimoje, kuri iki programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos gauna finansinę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą (žr. akt. red);
- auga šeimoje, kuri programos vykdymo laikotarpiu gauna finansinę socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (žr. akt. red);
- iki programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turi nustatytą ir patvirtintą negalią;
- vaikas, kuris yra imigrantas iš trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos), turintis papildomos apsaugos ar pabėgėlio statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties" (žr. akt. red.) ar kitos Europos Sąjungos šalies ir leidimą laikinai ar nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje.
Nuolaida taikoma tik patvirtinus Švietimo mainu paramos fondui, kad vaikas dar nėra dalyvavęs pagal „TAPK 2" projektą vaikų vasaros stovyklose 2021 m. Pasirašant stovyklavimo el.  sutartį reikės pateikti socialinės paramos gavimą / neįgalumą / papildomos apsaugos ar pabėgėlio statusą įrodančius dokumentus pagal Lietuvos Respublikos įstatymą. 

*** Informuojame, kad lengvatiniai kelialapiai yra subsidijuojami  Švietimo mainų paramo fondo vykdomo projekto („Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas" projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)") 2021 m. mokinių vasaros atostogų laikotarpiu. Vaiko dalyvavimas programoje yra ribojamas 2021 m. viena stovyklos pamaina.

Šio reikalavimo užtikrinimui  subsidijuojamų vaikų kelialapių sąrašai bus siunčiami į fondą informacijai sutikrinti. Jei  iš fondo gausime informaciją, kad vaikas 2021 metais. jau dalyvavo pagal minėtą projetą ir jam buvo skirtas kelialapio subsidijavimas, mes iš karto informuosime tėvelius, globėjus ir prašysime padengti kelialapio kainos likutį 78,00 EUR. (260,00 -182,00 = 78,00) arba 247,00 EUR (260,00 - 13,00 =247,00 EUR).

 


REGISTRACIJOS